о компании

Наша компания существует на рынке уже более 25 лет, занимаясь производством защитных уголков. В предложении имеется также  зеркала для грузовых автомобилей и ручки на рычаги. Наш опыт и навыки решений технических проблем, а также задач связанных с выбором материалов, гарантируют Вам качество и надежность предлагаемой нашей продукции.

более

Firma PLASTEX Sp. J. Waldemar BANIA, Joanna BANIA, Grzegorz BANIA realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Promocja oraz internacjonalizacja oferty Plastex SP.J

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: Plastex poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi 477 800 zł, a jego dofinansowanie ze  środków UE wynosi 358 350 zł

Okres realizacji projektu: 5.04.2019 do 31.12.2020