Über uns

Unsere Firma ist seit über 25 jahren auf dem Markt. Wir produzieren Winkel für Sichere Fracht in unserem Angebot haben wir auch Spiegel für Lkw und Overlay Bars. In all den Jahren unserer Arbeit haben wir Erfahrungen und Fähigkeiten bei der Lösung technischer Probleme und Materialien, was sich auszeichnet durch Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Mehr

Firma PLASTEX Sp. J. Waldemar BANIA, Joanna BANIA, Grzegorz BANIA realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Promocja oraz internacjonalizacja oferty Plastex SP.J

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: Plastex poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi 477 800 zł, a jego dofinansowanie ze  środków UE wynosi 358 350 zł

Okres realizacji projektu: 5.04.2019 do 31.12.2020