podgrzewacze
PRGB35K.24V
PL35S 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PRGB35K.24V
370x170