podgrzewacze
PP44.24V1Z
MAGNUM, PL44 24V
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
PP44.24V1Z
400x147