samochody ciężarowe
LR7273
PP
16-22
LF 45/55
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
LR7273
395x205
162 00 23
WR6273E
380x190
1805 717; 140 48 72
LR7673
395x205
1805 714; 140 56 01
WR6273E
380x190
1805 717; 140 48 72