panoramiczne/rampowe
LR0265R300
PP
15-28
Symbol
Wymiary
Nr oryginalny
LR0265R300
255x250
SLR0265R300
251x146