AUTOTECH PLOVDIV 2013

Dziękujemy wszystkim partnerom za spotkania podczas Targów AUTOTECH PLOVDIV 2013.