о компании

Наша компания существует на рынке уже более 25 лет, занимаясь производством защитных уголков. В предложении имеется также  зеркала для грузовых автомобилей и ручки на рычаги. Наш опыт и навыки решений технических проблем, а также задач связанных с выбором материалов, гарантируют Вам качество и надежность предлагаемой нашей продукции.

более

Dotacje na innowację. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usług IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 17.03.2016
Zapytanie ofertowe do pobrania

PLASTEX ZAPYTANIE OFERTOWE