Über uns

Unsere Firma ist seit über 25 jahren auf dem Markt. Wir produzieren Winkel für Sichere Fracht in unserem Angebot haben wir auch Spiegel für Lkw und Overlay Bars. In all den Jahren unserer Arbeit haben wir Erfahrungen und Fähigkeiten bei der Lösung technischer Probleme und Materialien, was sich auszeichnet durch Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Mehr

Dotacje na innowację. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA realizuje projekt w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usług IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 17.03.2016
Zapytanie ofertowe do pobrania

PLASTEX ZAPYTANIE OFERTOWE